Algemene Verkoopvoorwaarden

De Algemene verkoopwaarden(pdf) van de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen, met arbitraal beding, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland zijn van toepassing. Een afschrift van deze voorwaarden zenden wij u desgevraagd kosteloos toe.